Workshop 17 januari

Op 17 januari jl. hebben de medewerkers van Logitech, door middel van een actieve werkvorm, samen nagedacht over welke risico’s er van toepassing zijn op de gangbare operationele werkzaamheden. Hierbij werd ook rekening gehouden met de diverse omgevingen en werkplekken waar de medewerkers zich begeven ten behoeve van projecten. De output van deze sessie dient als input voor de update van de bedrijfsrisico-inventarisatie en evaluatie (BRIE) die in Q1-2023 op de planning staat.

Door medewerkers mee te laten denken over de risico’s die het dagelijkse werk met zich meebrengt ontstaat meer bewustwording en draagvlak. Ook werden verbetermogelijkheden voor de te nemen beheersmaatregelen aangedragen.

De workshop sluit aan bij het V&G-motto van Logitech: ‘Samen zorgen voor bewust Veilig & Gezond werken’.
Anne Brunekreef van Brusq heeft deze sessie met enthousiasme begeleid.

Aankomende
events