Organisatie ontwikkeling en begeleiding SCL audits

Veilig werken begint met bewustzijn bij eenieder. Maar veilig gedrag in de praktijk brengen vereist ook goed samenspel tussen alle betrokkenen en een stevig organisatie-fundament met duidelijke rollen, op elkaar afgestemde processen en adequate ondersteuning van systemen en middelen.

Het werken aan veiligheid betekent zowel het verder ontwikkelen van een veiligheidscultuur als het borgen ervan in de bedrijfsvoering van een organisatie. Veiligheid als proces. Met als belangrijke ingrediënten het verminderen van complexiteit, stroomlijnen van processen en het inrichten van besturing (en ‘leerlussen’). Inspanningen en investeringen om de veiligheid te verbeteren gaan dan hand in hand met hogere efficiëntie (first time right), betere kwaliteit en toename van effectiviteit door de juiste man op juiste tijd en plaats met juiste gereedschap.

Samen succesvol aan de slag maakt het bovendien ook leuker! Max houdt zich al ruim 20 jaar bezig met verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering van organisaties in de bouw & industrie, op het snijvlak van mensen, processen en besturing. Hij kan daarbij verschillende rollen vervullen voor het realiseren van verbeteringen, zoals adviseur en sparringpartner voor managementteams, interne auditor (trede 3-4-5), project- / programmamanager, en interimmanager.

Aankomende
events